Τμήματα Foundation

Το Foundation Course του C.A.S.E-ACCESS είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζει ακαδημαικά σπουδαστές που σκοπό έχουν να εισαχθούν στον πρώτο χρόνο σπουδών Βρετανικών πανεπιστημίων σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες όπως
 • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ EΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

 • ΝΟΜΙΚΗ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

 • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εχοντας υπ’όψιν τις απαιτήσεις εισαγωγής και παρακολούθησης ενός πανεπιστημιακού προγράμματος στα Βρετανικά Πανεπιστήμια, τόσο η διδακτέα ύλη όσο και η διδασκαλία και ο τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών έχουν ειδικά σχεδιαστεί και προσαρμοστεί με τις αντίστοιχες των Βρετανικών πανεπιστημίων.
Το C.A.S.E.-ACCESS Foundation Course έχει τη δομή δύο εξαμήνων και διδάσκεται σε τρία τρίμηνα. Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε χρονιά την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη και τελειώνουν στο τέλος Μαίου του επόμενου έτους.

Συνολικά καλύπτονται 30 εβδομάδες διδασκαλίας μαθημάτων με πρόγραμμα που κυμαίνεται από 20-25 ώρες τη βδομάδα, ανάλογα πάντοτε με τον κλάδο επιλογής. Επιπλέον ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο για μελέτη στο σπίτι και για διάφορες ατομικές ή ομαδικές εργασίες που του αναθέτουν οι καθηγητές των διαφόρων μαθημάτων.

Ολοι οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια του έτους παρακολουθούν το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας με σκοπό την απόκτηση πτυχίου Αγγλικών που απαιτείται για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια (IELTS ή GCE O-Level).

Οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί στο Foundation Course με βάση το Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμου προσόντος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης θα πρέπει να κατέχουν την Αγγλική γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο (Lower), αφού όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα Αγγλικά.