Κύκλοι προετοιμασίας & Διάρκεια σπουδών

Το ακαδημαΪκό πρόγραμμα του Foundation Course που παρακολουθεί κάθε σπουδαστής αποτελείται από 700 ώρες συνολικής παρακολούθησης (παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστήρια) και με μαθήματα ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που έχει επιλέξει.

Η σχολή διαθέτει μόνιμο και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό όπως και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας για την εργαστηριακή κατάρτιση των σπουδαστών και την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων στα παραπάνω μαθήματα.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μαθηματικά
Στατιστική
Εφαρμοσμένη Μηχανική
Αγγλικά και Στοιχεία Επικοινωνίας
Λογιστικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Βιολογία
Ιστορία

Μαθήματα Επιλογής

Φυσική
Χημεία
Οικονομικά & Επιχειρησιακές Σπουδές
Αγγλική Λογοτεχνία
Νομικά
Ψυχολογία
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο / Design

Κύκλοι προετοιμασίας

Πολυτεχνείο / Θετικές Επιστήμες / Πληροφορική

 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Φυσική ή Χημεία
 • Αγγλικά & Στοιχεία Επικοινωνίας

Βιολογία / Φαρμακευτική / Παραϊατρικές Επιστήμες

 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Αγγλικά & Στοιχεία Επικοινωνίας

Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Λογιστική

 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Οικονομικά & Επιχειρησιακές Σπουδές
 • Λογιστικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Αγγλικά & Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρχιτεκτονική / Σχέδιο / Καλών Τεχνών

 • Μαθηματικά & Στατιστική
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο / Design
 • Φυσική
 • Αγγλικά & Στοιχεία Επικοινωνίας

Νομική / Ψυχολογία / Κοινωνιολογία / Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Μαθηματικά & Στατιστική
 • Αγγλική Λογοτεχνία
 • Νομικά ή Ψυχολογία
 • Ιστορία
 • Αγγλικά & Στοιχεία Επικοινωνίας

Διάρκεια σπουδών

Foundation για Αποφοίτους Λυκείου - Διάρκεια 8 μήνες (Οκτώβριος - Μάιος)
Απευθύνεται σε Αποφοίτους Λυκείου με επαρκείς γνώσεις Αγγλικών και ικανοποιητικό βαθμό Απολυτηρίου.
Foundation για Μαθητές Γ’ Λυκείου - Διάρκεια 10 μήνες (Οκτώβριος - Ιούλιος)
Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Λυκείου με καλό επίπεδο Αγγλικών που επιθυμούν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, χωρίς να χάσουν καμμιά ακαδημαική χρονιά.
Foundation για Μαθητές Β’ Λυκείου - Διάρκεια 16 μήνες (Οκτώβριος - Μάιος του μεθεπόμενου χρόνου)
Απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Λυκείου με σχετικά καλό επίπεδο Αγγλικών που επιθυμούν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, χωρίς να χάσουν καμμιά ακαδημαική χρονιά.
Οι μαθητές της Β’ Λυκείου παρακολουθούν, παράλληλα με τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, τα μαθήματα του Foundation course. Ετσι έχουν όλο τον χρόνο μπροστά τους να προετοιμαστούν άνετα κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου στα 2 ή 3 μαθήματα του προγράμματος του Foundation ενώ τον δεύτερο χρόνο, όπου έχουν να αντιμετωπίσουν και τις εξετάσεις για το Απολυτήριο του Λυκείου, παρακολουθούν τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος, συμπληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα του Foundation ταυτόχρονα με την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.
Foundation Εντατικό Καλοκαιριού - Διάρκεια 2 μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος)
Είναι ένα ταχύρυθμο θερινό ακαδημαικό τμήμα οκτώ (8) εβδομάδων που καταρτίζει κάθε καλοκαίρι υποψήφιους για άμεση εισαγωγή σε πανεπιστήμια τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Απευθύνεται σε Αποφοίτους Λυκείου με επαρκείς γνώσεις Αγγλικών και ικανοποιητικό βαθμό Απολυτηρίου που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.