Τμήματα G.C.E.

Tο G.C.E. – αρχικά του General Certificate of Education – είναι ένα Βρετανικό ακαδημαϊκό δίπλωμα, διεθνώς αναγνωρισμένο, που ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και γίνεται δεκτό, σαν απόδειξη ακαδημαϊκής ικανότητας, για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια, Κολλέγια και πολλά άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Απαρτίζεται από πολλά και διαφορετικά μαθήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των κλάδων και ειδικοτήτων που κάποιος υποψήφιος φοιτητής επιλέγει να ακολουθήσει και ανάλογα με το επίπεδό τους χωρίζονται σε Ο-Level (Ordinary Level), AS-Level (Advanced Subsidiary Level) ) και A-Level (Advanced Level). Για να εισαχθούν οι υποψήφιοι στα Βρετανικά πανεπιστήμια, θα πρέπει κατά κανόνα να περάσουν τις εξετάσεις G.C.E. σε τρία A-Level μαθήματα, καθώς και τις εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα (English O-Level), πετυχαίνοντας την βαθμολογία που τους ζήτησαν τα Πανεπιστήμια για τα οποία ενδιαφέρθηκαν.
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του G.C.E., που σημειωτέον καλύπτουν ευρύτατο φάσμα κλάδων και ειδικοτήτων, καταρτίζεται και εξετάζεται από διάφορους Βρετανικούς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Boards) όπως για παράδειγμα είναι το Cambridge International Examinations (CIE), το Associated Examining Board (AEB), το Edexcel κ.α. Οι εξετάσεις του G.C.E. στα διάφορα μαθήματα είναι αντίστοιχες των εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα δε στην Αγγλία είναι βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Διενεργούνται σε όλα τα κράτη, τις ίδιες μέρες και ώρες και με τα ίδια θέματα, δύο φορές το χρόνο π.χ. κάθε Ιούνιο και Νοέμβριο, σε εξεταστικά κέντρα της Βρετανίας καθώς και σε εξουσιοδοτημένα - από τα αντίστοιχα Boards- εξεταστικά κέντρα εκτός Αγγλίας. Τα εξεταστικά κέντρα στέλνουν τα γραπτά στα αντίστοιχα Boards και, μετά από δύο περίπου μήνες, τα Boards κοινοποιούν στα εξεταστικά κέντρα τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων.