Κύκλοι προετοιμασίας – Διάρκεια σπουδών

Κύκλοι προετοιμασιας

Ανάλογα με τo Πανεπιστημιακό τμήμα που ο κάθε σπουδαστής θέλει να εισαχθεί θα πρέπει να παρακολουθήσει τα μαθήματα που αναφέρονται σε κάποιον από τους παρακάτω κύκλους σπουδών του GCE.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

O-Level ENGLISH ή IELTS
και 3 Α-Level από τα
 • MATHEMATICS
 • PHYSICS
 • CHEMISTRY
 • FURTHER MATHEMATICS

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

O-Level ENGLISH ή IELTS
και 3 Α-Level από τα
 • MATHEMATICS
 • PHYSICS
 • CHEMISTRY
 • BIOLOGY

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

O-Level ENGLISH ή IELTS
και 3 Α-Level από τα
 • MATHEMATICS
 • HISTORY
 • LAW
 • PSYCHOLOGY
 • LITERATURE IN ENGLISH

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

O-Level ENGLISH ή IELTS
και 3 Α-Level από τα
 • MATHEMATICS
 • ECONOMICS
 • BUSINESS STUDIES
 • FURTHER MATHEMATICS

Διάρκεια σπουδών

Διάρκεια 8 μήνες (Οκτώβριος–Μάιος)

Απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου καθώς και σε αποφοίτους Λυκείου με καλά Αγγλικά και ικανοποιητικό βαθμό Απολυτηρίου.

Διάρκεια 11 μήνες (Ιούλιος–Μάιος)

Απευθύνεται είτε σε μαθητές που μόλις τέλειωσαν την Β’ Λυκείου, ή σε αποφοίτους Λυκείου που υστερούν στα Αγγλικά ή έχουν να αντιμετωπίσουν μαθήματα που έχουν εκτεταμένη ύλη, οπότε χρειάζονται προετοιμασία για περισσότερο από ένα 8μηνο.

Διάρκεια 20 μήνες (Οκτώβριος–Μάιος του μεθεπόμενου έτους)

Απευθύνεται σε μαθητές που ξεκινούν την Β’ Λυκείου δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν άνετα την κατάρτισή τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων της Λυκειακής φοίτησής τους. Ετσι θα είναι έτοιμοι να εισαχθούν σε οποιοδήποτε Βρετανικό Πανεπιστήμιο επιθυμούν, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.

Διάρκεια 24 μήνες

Απευθύνεται στους μαθητές της Α’ Λυκείου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν άνετα την κατάρτισή τους κατά τη διάρκεια της Λυκειακής φοίτησής τους , προετοιμαζόμενοι σε ένα μόνο Α- Level το χρόνο. Ετσι θα είναι έτοιμοι να εισαχθούν σε οποιοδήποτε Βρετανικό Πανεπιστήμιο επιθυμούν, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.